Nieuws

Persbericht

Landbouw Collectief

24 april 2020

Agenda

2020 

Geen evenementen gepland

Lees het persbericht, klik op het PDF 

Persbericht

Landbouw Collectief

1 april 2020

Lees het persbericht, klik op het PDF 

Persbericht

Landbouw Collectief

20 november 2019

Lees het persbericht, klik op het PDF 

--------

Journalisten kunnen contact opnemen met het Landbouw Collectief en de voorzitter via onderstaande personen:

 

Geesje Rotgers, grotgers@gmail.com, tel.: 06 51 86 02 96

Tjitske de Groot, info@pgmo.nu, tel.: 06 11 38 95 08

Wytse Sonnema, wsonnema@lto.nl, tel.: 06 83 69 14 78

Nieuwsbrieven VleesveeNL

Lees hier het rapport van het Landbouw Collectief.

03-03-2020

17-03-2020

31-03-2020

12-05-2020

18-02-2020

24-12-2019

20-08-2019

17-09-2019

21-01-2020

26-05-2020

21-07-2020

9 juli 2019

 25 juni 2019

28 mei 2019

   14 mei 2019

           april 2019

Stichting VleesveeNL, dé belangenbehartiger voor de Nederlandse vleesveesector

 

Op 23 januari 2018 heeft de Nederlandse vleesveesector de Stichting VleesveeNL opgericht. De oprichters van de stichting zijn: de Federatie Vleesveestamboeken Nederland, LTO Nederland, de samenwerkende vleesvee-integraties en Vee&Logistiek Nederland.

De stichting zonder winstoogmerk is gevestigd in Apeldoorn en heeft ten doel: het versterken van de ondernemerskracht van de Nederlandse vleesveesector in de volle breedte door het vertegenwoordigen van gezamenlijke belangen van deze sector.

 

De belangen van de Vleesveesector worden op dit moment niet centraal behartigd.

Dat heeft geleid tot een kennisvacuüm bij beleidsmakers en consumenten over de werkwijze op Nederlandse rundvleesveeveehouderij en vooral over de grote meerwaarde van Nederlands rundvlees.

 

Met de oprichting van VleesveeNL worden de krachten gebundeld en zullen de belangen van de Vleesveeketen centraal worden behartigd. De nieuwe samenwerkingsorganisatie is uitsluitend gericht op de belangen van de Vleesveeketen.

De stichting wil namens de vleesveesector gesprekpartner zijn voor overheden, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Daarnaast richt de stichting zich op taken rondom de productie, afzet, promotie, informatievoorziening en kwaliteitsverbetering van Nederlandse rundvlees.

 

Bestuur

In het bestuur zijn vertegenwoordigd:

 

  1. de heer Jacco Keuper, voorzitter;

  2. de heer Focko Zwanenburg, penningmeester;

  3. de heer Niels Mureau, secretaris;

  4. de heer Jos Bolk, als bestuurder;

  5. de heer Wouter Hartendorf, als bestuurder;

  6. de heer Jules Rojer, als bestuurder;

  7. de heer Henk Bleker, als bestuurder;

  8. de heer Derk Jan Kuenen, als bestuurder.

 

 

Over de sector

De houderij van runderen voor de productie van ambachtelijk rundvlees heeft veel duurzame elementen in zich. Het is een ambachtelijke vorm van dierhouderij en het vermarkten van het vlees vindt vaak plaats via ambachtelijke slagers. De vleesveehouderij kenmerkt zich naast een hoogstaand kwalitatief eindproduct door kleinschaligheid, een laag antibioticagebruik, duurzaam karakter, natuurbeheer, weidegang, kalf bij de koe en lokale productie hoofdzakelijk voor de binnenlandse markt afgezet via het ambachtelijke afzetkanaal. Van de ruim  4.100 vleesveehouders zijn er 2.500 georganiseerd; gezamenlijk houden deze vleesveehouders naar schatting 232.000 runderen (bron: CBS).

De werkwijze en het management op Nederlandse vleesveebedrijven verschilt onderling zeer sterk op een diversiteit aan bedrijven, variërend van kleinschalige hobbymatige fokkerijbedrijven tot grote professionele (afmest)bedrijven. Ook de afzet van rundvlees vindt via veel verschillende kanalen plaats waarbij een enorme verscheidenheid aan kwaliteit en verwerkingsvormen voorkomt.

 

Definitie vleesveeketen

Onder de Vleesveeketen wordt verstaan: alle houders van (zoog)koeien van vleesrassen, mesterijbedrijven met volwassen stieren en/of volwassen vrouwelijke runderen inclusief vetweiderijbedrijven bestemd voor de productie van rundvlees (ambachtelijk rundvlees) en alle schakels betrokken bij het voer voor, de verhandeling, het transport, de slacht, de verwerking en de verkoop van het vee en vlees uit deze keten tot aan de consument.

De Stichting VleesveeNL heeft een duidelijke visie op de verbeter- en profilerings-mogelijkheden van de Nederlandse Vleesveesector. Zij schept de vruchtbare omgeving die ervoor zorgt dat de ondernemers in deze sector toekomstige kansen ten volle kunnen gaan benutten. 

 

Meer informatie

Jacco Keuper, voorzitter 06 10350981

Federatie Vleesveestamboeken

Secretaris
email versturen? Klik hier

  • Wix Facebook page