Federatie Vleesveestamboeken

Secretaris

Louise Molendijk
email versturen? Klik hier

  • Wix Facebook page

Nieuws

Afscheid Ed Neerincx

Op de algemene bestuursvergadering 26 juni jongstleden, hebben we afscheid genomen van vice-voorzitter Ed Neerincx. Vele jaren heeft Ed zich ingezet voor de Federatie als vertegenwoordiger van het Blonde d'Aquitaine stamboek en ook als onmisbaar lid van de NVM werkgroep.

Ed heeft het thuis erg druk in het bedrijf van zijn zoon en wil daar

meer tijd aan kunnen besteden. Als dank voor zijn inzet krijgt Ed een mooi doosje wijn.

Nieuwsbrieven VleesveeNL

20 augustus

9 juli 2019

 25 juni 2019

17-9-2019

28 mei 2019

   14 mei 2019

           april 2019

Agenda

28 september BAC BLONDE D'AQUITAINE en Charolais STIERENVEILING OP COT

COT opfokstation Beuzelshoek 2 Laren

www.blondestamboek.nl

contact: info@blondestamboek.nl

30 november 2019 NVM

De Nationale Vleesvee Manifestatie brengt u de mooiste fokdieren van de diverse vleesvee rassen. Onder het genot van een hapje en drankje kunt de stands bezoeken en de keuringen volgen.

IJsselhallen Rieteweg 4 te Zwolle

In de zomer van 2018 is het bestuur opzoek gegaan naar een locatie voor de NVM2019. We wilden graag onderzoeken of aansluiten bij een ander evenement een optie was om een breder publiek te trekken. Na het bezoeken van meerdere locaties en evenementen zijn we uitgekomen bij de IJsselhallen op 30 november 2019. Dit jaar is het bedoeling iets extra's toe te voegen én vieren we 30 jaar Federatie. Houd Facebook en de website in de gaten!

Stichting VleesveeNL, dé belangenbehartiger voor de Nederlandse vleesveesector

 

Op 23 januari 2018 heeft de Nederlandse vleesveesector de Stichting VleesveeNL opgericht. De oprichters van de stichting zijn: de Federatie Vleesveestamboeken Nederland, LTO Nederland, de samenwerkende vleesvee-integraties en Vee&Logistiek Nederland.

De stichting zonder winstoogmerk is gevestigd in Apeldoorn en heeft ten doel: het versterken van de ondernemerskracht van de Nederlandse vleesveesector in de volle breedte door het vertegenwoordigen van gezamenlijke belangen van deze sector.

 

De belangen van de Vleesveesector worden op dit moment niet centraal behartigd.

Dat heeft geleid tot een kennisvacuüm bij beleidsmakers en consumenten over de werkwijze op Nederlandse rundvleesveeveehouderij en vooral over de grote meerwaarde van Nederlands rundvlees.

 

Met de oprichting van VleesveeNL worden de krachten gebundeld en zullen de belangen van de Vleesveeketen centraal worden behartigd. De nieuwe samenwerkingsorganisatie is uitsluitend gericht op de belangen van de Vleesveeketen.

De stichting wil namens de vleesveesector gesprekpartner zijn voor overheden, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Daarnaast richt de stichting zich op taken rondom de productie, afzet, promotie, informatievoorziening en kwaliteitsverbetering van Nederlandse rundvlees.

 

Bestuur

In het bestuur zijn vertegenwoordigd:

 

  1. de heer Jacco Keuper, voorzitter;

  2. de heer Focko Zwanenburg, penningmeester;

  3. de heer Niels Mureau, secretaris;

  4. de heer Jos Bolk, als bestuurder;

  5. de heer Wouter Hartendorf, als bestuurder;

  6. de heer Jules Rojer, als bestuurder;

  7. de heer Henk Bleker, als bestuurder;

  8. de heer Derk Jan Kuenen, als bestuurder.

 

 

Over de sector

De houderij van runderen voor de productie van ambachtelijk rundvlees heeft veel duurzame elementen in zich. Het is een ambachtelijke vorm van dierhouderij en het vermarkten van het vlees vindt vaak plaats via ambachtelijke slagers. De vleesveehouderij kenmerkt zich naast een hoogstaand kwalitatief eindproduct door kleinschaligheid, een laag antibioticagebruik, duurzaam karakter, natuurbeheer, weidegang, kalf bij de koe en lokale productie hoofdzakelijk voor de binnenlandse markt afgezet via het ambachtelijke afzetkanaal. Van de ruim  4.100 vleesveehouders zijn er 2.500 georganiseerd; gezamenlijk houden deze vleesveehouders naar schatting 232.000 runderen (bron: CBS).

De werkwijze en het management op Nederlandse vleesveebedrijven verschilt onderling zeer sterk op een diversiteit aan bedrijven, variërend van kleinschalige hobbymatige fokkerijbedrijven tot grote professionele (afmest)bedrijven. Ook de afzet van rundvlees vindt via veel verschillende kanalen plaats waarbij een enorme verscheidenheid aan kwaliteit en verwerkingsvormen voorkomt.

 

Definitie vleesveeketen

Onder de Vleesveeketen wordt verstaan: alle houders van (zoog)koeien van vleesrassen, mesterijbedrijven met volwassen stieren en/of volwassen vrouwelijke runderen inclusief vetweiderijbedrijven bestemd voor de productie van rundvlees (ambachtelijk rundvlees) en alle schakels betrokken bij het voer voor, de verhandeling, het transport, de slacht, de verwerking en de verkoop van het vee en vlees uit deze keten tot aan de consument.

De Stichting VleesveeNL heeft een duidelijke visie op de verbeter- en profilerings-mogelijkheden van de Nederlandse Vleesveesector. Zij schept de vruchtbare omgeving die ervoor zorgt dat de ondernemers in deze sector toekomstige kansen ten volle kunnen gaan benutten. 

 

Meer informatie

Jacco Keuper, voorzitter 06 10350981