Hereford

Overzicht van het Hereford ras

De Hereford, winterhard en sober

De Hereford is een roodwit gekleurd, goed bespierd vleesras met veel diepte en inhoud. Aan een functionele lichaamsbouw worden hoge eisen gesteld in verband met een vaak extensieve manier van houden. Gemakkelijk afkalven en een goede kwaliteit van benen en klauwen zijn belangrijk. Herefords hebben een rustig, handzaam karakter en onderscheiden zich door goede moedereigenschappen

ALGEMEEN

FORMAAT

VACHT

De Hereford is een roodwit gekleurd, goed bespierd vleesras met veel diepte en inhoud.

WIST U DAT?

In Canada kalven de Herefords bij meer dan 20 graden onder nul buiten in de sneeuw af, zonder dat dit problemen geeft voor moeder of kind.

Uitstekende moedereigenschappen.

De Herefordmoeders zijn er op geselecteerd dat zij zeven maanden lang een goede melkgift garanderen, zodat zij hun kalveren een goede groeistart meegeven. Doorgaans wordt bij het afspenen op een leeftijd van 200 dagen een gewicht bereikt van zo’n 270 kg voor stierkalveren en 245 kg voor vaarskalveren. Daarna groeit de Hereford goed door op een rantsoen van bij voorkeur gras, liefst van harde kwaliteit, en mineralen. Bijvoeren met krachtvoer is niet nodig, daar dit de vertering niet ten goede komt. Vaarzen, die bijgevoerd worden, kunnen hun goede melkeigenschappen verliezen. Bijvoeren vinden wij ook niet gewenst, omdat het in het algemeen de kwaliteit van Herefords niet ten goede komt.

Website Hereford