Nieuws

Nieuws van de Federatie Vleesveestamboeken Nederland

Nieuw dagelijks bestuur

Op de ALV van 13 mei jl. heeft het dagelijks bestuur van de Federatie Vleesveestamboeken Nederland een welkome aanvulling gekregen! Het dagelijks bestuur bestaat nu, van links naar rechts, uit[…]

Read more

Nieuws van Stichting VleesveeNL

Stichting VleesveeNL, dé belangenbehartiger voor de Nederlandse vleesveesector. 

Over VleesveeNL 

De belangen van de Vleesveesector worden op dit moment niet centraal behartigd.
Dat heeft geleid tot een kennisvacuüm bij beleidsmakers en consumenten over de werkwijze op Nederlandse rundvleesveeveehouderij en vooral over de grote meerwaarde van Nederlands rundvlees. Met de oprichting van VleesveeNL worden de krachten gebundeld en zullen de belangen van de Vleesveeketen centraal worden behartigd. De nieuwe samenwerkingsorganisatie is uitsluitend gericht op de belangen van de Vleesveeketen. De stichting wil namens de vleesveesector gesprekpartner zijn voor overheden, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Daarnaast richt de stichting zich op taken rondom de productie, afzet, promotie, informatievoorziening en kwaliteitsverbetering van Nederlandse rundvlees.

Bestuur
In het bestuur zijn vertegenwoordigd:
de heer Jacco Keuper, voorzitter;
de heer Focko Zwanenburg, penningmeester;
de heer Niels Mureau, secretaris;
de heer Wouter Hartendorf, als bestuurder;
de heer Jules Rojer, als bestuurder;
de heer Henk Bleker, als bestuurder;
de heer Derk Jan Kuenen, als bestuurder.
De Stichting VleesveeNL heeft een duidelijke visie op de verbeter- en profilerings-mogelijkheden van de Nederlandse Vleesveesector. Zij schept de vruchtbare omgeving die ervoor zorgt dat de ondernemers in deze sector toekomstige kansen ten volle kunnen gaan benutten.
Meer informatie ontvang je via Jacco Keuper, voorzitter 06 10350981


Op 23 januari 2018 heeft de Nederlandse vleesveesector de Stichting VleesveeNL opgericht. De oprichters van de stichting zijn: de Federatie Vleesveestamboeken Nederland, LTO Nederland, de samenwerkende vleesvee-integraties en Vee&Logistiek Nederland.

De stichting zonder winstoogmerk is gevestigd in Apeldoorn en heeft ten doel: het versterken van de ondernemerskracht van de Nederlandse vleesveesector in de volle breedte door het vertegenwoordigen van gezamenlijke belangen van deze sector.