Over het bestuur

Deze leden vormen samen het

Dagelijks Bestuur

Voorzitter vacant
Vicevoorzitter dhr. B.W.F. Wilborts
Secretaris vacant
Penningmeester mevr. M. Wouters
Afgevaardigde VleesveeNL dhr. drs. F.P. Zwanenburg
Algemeen bestuurslid dhr. K. den Hamer
Algemeen bestuurslid dhr. C. van Mierlo
Algemeen bestuurslid dhr. F. Bomers

Algemeen Bestuur

Verbeterd Roodbont Stamboek – dhr. F. Bomers
Dutch Hereford Society – dhr. H. Kuipers
Nederlands Piemontese Stamboek – dhr. A.M. van Vught
Marchigiana Stamboek Nederland – dhr. D. Fokkink
Charolais Stamboek Nederland – dhr. C. van Schie
Blonde d’ Aquitaine Nederland – dhr. C. van Mierlo
BWB Stamboek Nederland – dhr. J. den Hamer
Blondes Vlaanderen wn. – dhr. H. Tessemaker
Aberdeen Angus stamboek Nederland – dhr. M. Smits van Oyen
Limousin Stamboek Nederland – dhr. T. Dekker
Limousin Vereniging Nederland – dhr. J.H. Elzinga

LEARN MORE